Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 73.9
ze dne 30.09.2009

k žádosti o provedení stavebních úprav lékařské ordinace, nebytového prostoru č. 303 v čp. 1114 ul. Žufanova, na náklady MČ Praha 17

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY o provedení stavebních úprav lékařské ordinace, nebytového prostoru č. 303 čp. 1114 v ul. Žufanova, na náklady MČ Praha 17

II. ZAMÍTÁ
žádost paní XY o provedení stavebních úprav lékařské ordinace, nebytového prostoru č. 303 čp. 1114 v ul. Žufanova, na náklady městské části

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF