Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 74.14
ze dne 14.10.2009

k žádosti o pronájem volné sklepní kóje v suterénu domu čp. 1142 v Makovského ulici, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, nájemce bytu v čp. 1142/9 v ul. Makovského o pronájem sklepní kóje v suterénu domu Makovského 1142/9 o vel. 3m2. Tato kóje je nevyužívaná po odstěhování nájemníka pana XY, který uvolnil byt z důvodu plánované přestavby přízemí domu

II. SCHVALUJE
pronájem sklepní kóje v suterénu domu Makovského 1142/9 o vel. 3m2 po nájemníkovi panu XY po překontrolování uvedených rozměrů sklepní kóje

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM, aby zajistil splnění usnesení prostřednictvím OSOM

Tisk Export článku do PDF