Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 86.45
ze dne 14.04.2010

k žádosti o prodloužení lhůty odkupu oprávněným nájemcům b. j. 1138/XY o velikosti 2+kk pro prodej BJ bytového domu Jiránkova 1138

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodej bytové jednotky č. 1138/XY o velikosti 2+kk ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Jiránkova čp. 1138 v k. ú. Řepy, oprávněným nájemcům manželům XY

II. SCHVALUJE
prodloužení prodeje bytové jednotky č. 1138/XY v ul. Jiránkova čp. 1138 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům manželům XY, kteří byli uvedeni v příloze č. 1 Usnesení ZMČ Prahy 17 č. 21.18 ze dne 23. 9. 2009, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Jiránkova 1138 v k. ú. Řepy – prodej V. etapa, do 30. 6. 2010, nejpozději však do ukončení prodeje objektu, pokud ten nastane dříve.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF