Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 99.16
ze dne 06.10.2010

k žádosti o prodloužení lhůty odkupu oprávněného nájemce b. j. 1015/XY o velikosti 3+1 pro prodej BJ bytového domu Laudova 1015 – 1017

Rada MČ

I. PROJEDNALA
opětovně žádost o prodloužení lhůty k prodeji bytové jednotky č. 1015/XY o velikosti 3+1 ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Laudova čp. 1015 - 1017 v k. ú. Řepy, oprávněného nájemce pani XY.

II. SCHVALUJE
opětovné prodloužení prodeje bytové jednotky č. 1015/XY v ul. Laudova čp. 1015 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci paní XY, která nebyla uvedena v příloze č. 1 Usnesení ZMČ Prahy 17 č. 19.7 ze dne 13. 5. 2009, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Laudova 1015 až 1017 v k. ú. Řepy – prodej VI. etapa, do 31. 12. 2010, nejpozději však do ukončení prodeje objektu, pokud ten nastane dříve.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF