Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 85.32
ze dne 22.03.2010

k žádosti o prodloužení lhůty odkupu oprávněného nájemce b. j. 1131/XY o velikosti 4+1/L pro prodej BJ bytového domu Socháňova 1129 - 1131

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodej bytové jednotky č. 1131/XY o velikosti 4+1/L ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Socháňova čp. 1131 v k. ú. Řepy, oprávněnému nájemci panu XY.

II. SCHVALUJE
prodloužení prodeje bytové jednotky č. 1131/XY v ul. Socháňova čp. 1131 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci panu XY, který byl uveden v příloze č. 1 Usnesení ZMČ Prahy 17 č. 20.6 ze dne 24. 6. 2009, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Socháňova 1129 až 1131 v k. ú. Řepy – prodej VI. etapa, do 9. 10. 2010, nejpozději však do ukončení prodeje objektu, pokud ten nastane dříve.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF