Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 11.27
ze dne 17.03.2011

k žádosti o prodloužení lhůty k uskladnění věcí v exekučním skladu

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY o prodloužení lhůty uskladnění věcí v exekučním skladu v domě čp. 1120, v ulici Bazovského.

II. SCHVALUJE
prodloužit lhůtu uskladnění věcí paní XY v exekučním skladu v domě Bazovského čp. 1120, Praha 6 – Řepy na dobu 6 měsíců od podání žádosti, tj. do 30. 9. 2011. Podmínkou je řádné hrazení nájemného a plnění splátkové dohody. Nájemné se stanovuje na 808, - Kč/m2rok za suterénní prostoru.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu  OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF