Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 3.8
ze dne 06.12.2010

k žádosti o prodloužení lhůty k uskladnění věcí v exekučním skladu

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY o prodloužení lhůty uskladnění věcí v exekučním skladu v domě čp. 1120, ulici Bazovského.

II. ZAMÍTÁ žádost.
Paní XY bude vyzvána k vyzvednutí věcí ze skladu vč. doplacení částky za uskladnění věcí. V případě nevyzvednutí věci ze skladu OSOM  požádá Obvodní soud P-6 o souhlas s likvidací věcí po exekuci a věci budou zlikvidovány. Náklady na likvidaci budou požadovány po paní XY.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF