Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 86.10
ze dne 14.04.2010

k žádosti o příspěvek na oslavy 100 let založení TJ Sokol

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s žádostí o příspěvek na oslavy 100 let založení TJ Sokol Řepy

II. SCHVALUJE
poskytnutí příspěvku na oslavy 100 let založení TJ Sokol Řepy ve výši 25 000,- Kč z finanční rezervy schváleného rozpočtu na rok 2010

III. UKLÁDÁ
OŠK informovat představitele TJ Sokol Řepy, ekonomickému odboru zajištění finančního krytí

Tisk Export článku do PDF