Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 98.11
ze dne 20.09.2010

k žádosti o převod smlouvy o nájmu nebytového prostoru - atelieru v suterénu domu čp. 1077 Nevanova, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana a paní XY, Krolmusova, Praha 6 - Řepy, nájemců nebytového prostoru - atelieru v suterénu, tj. 1. podzemním podlaží domu čp. 1077 Nevanova o převod nájemní smlouvy na pana XY, Žufanova 1093, Praha 6 - Řepy za účelem provádění výzkumných, expertních a analytických prací za podmínek stávající nájemní smlouvy. 

II. SCHVALUJE
na základě doporučení Majetkové komise č. 47 ze dne 6. 9. 2010 převod nájemní smlouvy k nebytovému prostoru - atelier v suterénu, tj. 1. podzemním podlaží domu čp. 1077, Nevanova ulice z původních nájemců pana XY a paní XY, Krolmusova, Praha 6 - Řepy na pana XY, Žufanova čp. 1093, Praha 6 – Řepy za účelem provádění výzkumných, expertních a analytických prací. Platba za ateliér využívaný pro ostatní činnosti činí 1090,80 Kč/m2/rok.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM seznámit žadatele s usnesením RMČ

Tisk Export článku do PDF