Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 87.19
ze dne 28.04.2010

k žádosti o převod nájemní smlouvy o nájmu nebytového prostoru v přízemí objektu KS Průhon čp. 1220 v ul. Socháňova, Praha – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, nájemce nebytového prostoru – prodejny řeznictví a lahůdek o vel. 117,27m2 v přízemí objektu KS Průhon, Socháňova 1220 o převod nájemní smlouvy výše uvedeného nebytového prostoru na pana XY, bytem Pod Vavřincem, Praha 5 – Jinonice, PSČ 158 00, k účelu prodejny masa 

II. SCHVALUJE
převod nájemní smlouvy k nebytovému prostoru - prodejny masa o vel. 117,27m2 v přízemí objektu KS Průhon, Socháňova 1220 na pana XY, bytem Pod Vavřincem, Praha 5 – Jinonice, PSČ 15800 k účelu prodejny masa  za nájemné ve výši 1 125,27 Kč/m2/rok za stejných podmínek nájemní smlouvy. Eventuelní nedoplatky na nájmu a na službách budou uhrazeny při převodu NS

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM seznámit žadatele s usnesením RMČ a vydat pokyn k převodu NS

Tisk Export článku do PDF