Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 74.33
ze dne 14.10.2009

k žádosti o povolení natáčení

Rada MČ

I. PROJEDNALA
předloženou žádost společnosti SILVERSHOT s. r. o.

II. SOUHLASÍ
s předloženou žádostí a s přijetím finanční částky 5 000,- Kč formou daru na vánoční výzdobu MČ. 

III. UPOZORŇUJE
na ohlašovací povinnost žadatele dle vyhlášky č. 24/2003 hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a na povinnost dodržení obecně platných právních předpisů, a to zejména na dodržení nočního klidu. 

IV. UKLÁDÁ
KS seznámil žadatele se stanoviskem Rady MČ.

Tisk Export článku do PDF