Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 77.3
ze dne 25.11.2009

k žádosti o poskytnutí neinvestičních výdajů na žáka z MČ P17

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
důvodovou zprávu

II. NESCHVALUJE
poskytnutí neinvestičních nákladů na žáky vyžadující speciální péči v soukromé základní fakultní Škole hrou

Tisk Export článku do PDF