Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 75.38
ze dne 26.10.2009

k žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Koukají na nás správně?“

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s žádostí občanského sdružení Prima Vizus

II. SOUHLASÍ
s poskytnutím dotace ve výši 50 000,-Kč na projekt „Koukají na nás správně?“, protože v rozpočtu kapitoly není tato položka, navrhuje po dohodě s ekonomickým odborem financování z rezervy MČ

III. UKLÁDÁ
OŠK zajistit spolupráci ředitelek MŠ při realizaci projektu.
Starostce podpis smlouvy.

Tisk Export článku do PDF