Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 76.3
ze dne 11.11.2009

k žádosti o poskytnutí daru – vyřazeného PC pro nezl. dítě v pěstounské péči

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
předložený materiál

II. SOUHLASÍ
s poskytnutím daru – vyřazeného PC pro paní XY, Slánská 1678/XY, Praha – Řepy, pěstounku nezl. XY

Tisk Export článku do PDF