Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 84.15
ze dne 10.03.2010

k žádosti o odpuštění dlužné částky Magic Personality

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost jednatelky společnosti paní XY o odpuštění dlužné částky za bývalou provozovnu v objektu Blatiny, Španielova 50/1124

II. NESCHVALUJE
žádost jednatelky firmy XY s. r. o., paní XY o odpuštění dlužné částky za bývalou provozovnu v objektu Blatiny, Španielova 10/1124

III. UKLÁDÁ
odboru školství a kultury informovat jednatelku společnosti Magic Personality

Tisk Export článku do PDF