Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 3.5
ze dne 06.12.2010

k žádosti o dotaci ke krytí části nákladů spojených se zateplením fasády pro Společenství vlastníků jednotek Vondroušova 1199 - 1201 se sídlem Vondroušova 1200/59, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. SCHVALUJE
pro Společenství vlastníků jednotek Vondroušova 1199 - 1201 se sídlem Vondroušova 1200/59, Praha 6 dotaci na úhradu části nákladů spojených se zateplením fasády ve výši 1 061 750,- Kč dle „Zásad pro poskytování dotace z rozpočtu městské části Praha 17 na úhradu části nákladů spojených se zateplením fasády a výměnou oken“

II. SCHVALUJE,
aby dotace ve výši 1 061 750,- Kč byla poskytnuta z fondu obnovy majetku městské části Praha 17 na základě rozpočtového opatření provedeného v listopadu 2010

III. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru postupovat dle bodu I. tohoto usnesení

IV. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha 17 mezi městskou částí Praha 17 a Společenstvím vlastníků jednotek Vondroušova 1199 - 1201 se sídlem Vondroušova 1200/59, Praha 6

V. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru na základě podepsané Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha 17 mezi městskou částí Praha 17 a Společenstvím vlastníků jednotek Vondroušova 1199 - 1201 se sídlem Vondroušova 1200/59, Praha 6 provést převod finančních prostředků ve výši 1 061 750,- Kč z účtu městské části Praha 17 na účet Společenství vlastníků jednotek Vondroušova 1199 - 1201 se sídlem Vondroušova 1200/59, Praha 6

VI. ZMOCŇUJE
starostku městské části paní Bc. Jitku Synkovou k podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha 17, která bude uzavřena mezi městskou částí Praha 17, Žalanského 291, Praha 6 a Společenstvím vlastníků jednotek Vondroušova 1199 - 1201 se sídlem Vondroušova 1200/59, Praha 6

Tisk Export článku do PDF