Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 80.58
ze dne 18.01.2010

k žádosti o dotaci ke krytí části nákladů spojených s výměnou oken pro Společenství vlastníků jednotek Vondroušova 1199-1201 se sídlem Vondroušova 1200/59, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. SCHVALUJE
pro Společenství vlastníků jednotek Vondroušova 1199-1201 se sídlem Vondroušova 1200/59, Praha 6 dotaci na úhradu části nákladů spojených s výměnou oken ve výši 849 400,- Kč dle „Zásad pro poskytování dotace z rozpočtu městské části Praha 17 na úhradu části nákladů spojených se zateplením fasády a výměnou oken“

II. SCHVALUJE,
aby dotace ve výši 849 400,- Kč byla poskytnuta z rozpočtu městské části Praha 17 pro rok 2010

III. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru
1. postupovat dle bodu I. tohoto usnesení
2. uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha 17 mezi městskou částí Praha 17 a Společenstvím vlastníků jednotek Vondroušova 1199-1201 se sídlem Vondroušova 1200/59, Praha 6 a k čl. III., bod 2 doplnit následující text: Součástí závěrečného vyúčtování bude i zápis o „Závěrečné prohlídce stavby“ HZS hl. m. Prahy
3. na základě podepsané Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha 17 mezi městskou částí Praha 17 a Společenstvím vlastníků jednotek Vondroušova     1199-1201 se sídlem Vondroušova 1200/59, Praha 6 provést převod finančních prostředků ve výši 849 400,- Kč z účtu městské části Praha 17 na účet Společenství vlastníků jednotek Vondroušova 1199-1201 se sídlem Vondroušova 1200/59, Praha 6

IV. ZMOCŇUJE
starostku městské části paní Jitku Synkovou k podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha 17, která bude uzavřena mezi městskou částí Praha 17, Žalanského 291, Praha 6 a Společenstvím vlastníků jednotek Vondroušova 1199-1201 se sídlem Vondroušova 1200/59, Praha 6

Tisk Export článku do PDF