Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 94.20
ze dne 27.07.2010

k žádosti o bezúročnou půjčku

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s žádostí o bezúročnou půjčku

II. SCHVALUJE
poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 5 000 Kč.

III. UKLÁDÁ
EKN zajistit poskytnutí bezúročné půjčky

Tisk Export článku do PDF