Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.9
ze dne 05.09.2011

k žádosti CSZS o souhlas s vyřazením nepoužitelného majetku v užívání CSZS

Rada MČ

I. SE SEZNÁMILA
s žádostí CSZS

II. SCHVALUJE
vyřazení nepoužitelného a nepotřebného majetku dle seznamu inventarizační komise CSZS

III. UKLÁDÁ
OSOM zajistit plnění tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF