Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 50.42
ze dne 29.08.2012

k žádosti Bikrosclubu Řepy o prominutí nájmu po dobu rekonstrukce

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost Bikrosclubu Řepy o prominutí nájmu po dobu rekonstrukce

II. ZAMÍTÁ
prominutí nájemného za poslední čtvrtletí

III. UKLÁDÁ
OSOM seznámit žadatele se stanoviskem RMČ

Tisk Export článku do PDF