Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 25.35
ze dne 10.10.2011

k výzvě k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na služby, PD „Projektová dokumentace rekonstrukce elektroinstalace a topení ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 19/1139, Praha 6 - Řepy“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
vypsání výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu „Projektová dokumentace rekonstrukce elektroinstalace a topení ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 19/1139, Praha 6 - Řepy“

II. SOUHLASÍ
s vypsáním zakázky „Projektová dokumentace rekonstrukce elektroinstalace a topení ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 19/1139, Praha 6 - Řepy“ a navrženým složením komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek

III. UKLÁDÁ
odboru školství a kultury, aby zajistil vše potřebné, starostce podpis výzvy

Tisk Export článku do PDF