Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 9.3
ze dne 14.02.2011

k výzvě k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na služby – zpracování projektové dokumentace - „Rekonstrukce elektroinstalace včetně osvětlení ZŠ Jana Wericha, Španielova 19/1111, Praha - Řepy“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
vypsání výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby – zpracování projektové dokumentace - „Rekonstrukce elektroinstalace včetně osvětlení ZŠ Jana Wericha, Španielova 19/1111, Praha  - Řepy“

II. SOUHLASÍ
s vypsáním zakázky – zpracování projektové dokumentace – „Rekonstrukce elektroinstalace včetně osvětlení ZŠ Jana Wericha, Španielova 19/1111, Praha  - Řepy“

III. UKLÁDÁ
odboru školství a kultury, aby zajistil vše potřebné, starostce podpis výzvy

Tisk Export článku do PDF