Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 92.2
ze dne 30.06.2010

k výzvě k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava elektroinstalace v objektu staré budovy školy /II. Etapa/ Žalanského 68/54, Praha 6 – Řepy“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
vypsání výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava elektroinstalace v objektu staré budovy školy /II. Etapa/ Žalanského 68/54, Praha 6 – Řepy“

II. SOUHLASÍ
s vypsáním výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava elektroinstalace v objektu staré budovy školy /II. Etapa/ Žalanského 68/54, Praha 6 – Řepy“

III. SOUHLASÍ
s financováním z hospodářské činnosti úřadu dle schváleného rozpočtu pro rok 2010

IV. UKLÁDÁ
odboru školství a kultury, aby zajistil vše potřebné, starostce podpis výzvy

Tisk Export článku do PDF