Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 88.31
ze dne 10.05.2010

k výzvě k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava říms, okapů a části fasády II.etapa objektu Žalanského 68/54“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
vypsání výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava říms, okapů a části fasády II.etapa objektu Žalanského 68/54“

II. SOUHLASÍ
a)  s vypsáním výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava říms, okapů a části fasády II.etapa objektu Žalanského 68/54“
b)  s financováním z hospodářské činnosti úřadu dle schváleného rozpočtu pro rok 2010

III. UKLÁDÁ
odboru školství a kultury, aby zajistil vše potřebné, starostce podpis výzvy

Tisk Export článku do PDF