Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 82.7
ze dne 10.02.2010

k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku „Šikmé stání v ulicích Vondroušova a Drahoňovského v Praze – Řepích“

Rada MČ

I. SCHVALUJE
podání výzvy na veřejnou zakázku „Šikmé stání v ulicích Vondroušova a Drahoňovského v Praze – Řepích“

II. POVĚŘUJE
paní starostku podpisem výzvy, další realizaci OŽPD

III. UKLÁDÁ
OŽPD projednat realizaci se správcem dotčených komunikací.

Tisk Export článku do PDF