Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 84.51
ze dne 10.03.2010

k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku „Jarní úklid v Praze - Řepích“

Rada MČ

I. SCHVALUJE
podání výzvy na veřejnou zakázku „ Jarní úklid v Praze – Řepích“

II. POVĚŘUJE
paní starostku s podpisem výzvy

III. UKLÁDÁ
další realizaci OŽPD

Tisk Export článku do PDF