Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.39
ze dne 24.10.2011

k výzvě k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby - zpracování projektové dokumentace včetně vyřízení potřebných povolení akce „Stavba skateparku v Praze - Řepích“

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
důvodovou zprávu o vypsání výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby - zpracování projektové dokumentace včetně vyřízení potřebných povolení akce „Stavba skateparku v Praze - Řepích“.

II. SOUHLASÍ
s vypsáním výzvy dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a se složením výběrové komise ve složení: Monika Richterová, (náhr. Mgr. Černovský), RNDr. Milan Svítek, Bc. Eva Soukupová, Ing. Kateřina Havlíčková, Ing. Alois Podaný

III. UKLÁDÁ
paní starostce podepsat příslušnou výzvu, OŽPD zajistit vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na služby - zpracování projektové dokumentace včetně vyřízení potřebných povolení na akci „Stavba skateparku v Praze - Řepích“.

Tisk Export článku do PDF