Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 21.25
ze dne 03.08.2011

k využití volného nebytového prostoru – ordinace v přízemí domu čp. 1280, Španielova ulice

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s uvolněním nebytového prostoru č. 301 (ordinace) v přízemí domu čp. 1280 v ul. Španielova o velikosti 4+1/L  s příslušenstvím (98,7m2).

II. SCHVALUJE
návrh porady vedení rekolaudovat nebytový prostor č. 301 – ordinace dětského lékaře v přízemí domu čp. 1280, Španielova ulice na bytovou jednotku o vel. 4+1/L s příslušenstvím s provedením stavebních úprav, které nepřekročí částku 150.000, - Kč a dobu provedení 1 měsíc.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu  OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení a v návaznosti na to, zajistit souhlas SVJ se změnou užívání těchto prostor.

Tisk Export článku do PDF