Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.8
ze dne 30.03.2011

k vyúčtování fondu oprav Společenství vlastníků pro dům Galandova 1243 - 1246, Galandova 1243/23, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. SOUHLASÍ
s převodem zůstatku finančních prostředků ve výši 916 977,21 Kč z účtu hospodářské činnosti městské části Praha 17 na účet Společenství vlastníků pro dům Galandova 1243 - 1246, se sídlem Galandova 1243/23, Praha 6 - Řepy

II. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru - informovat p. Hanu Holečkovou – prokuristku OPTIMIS, spol. s r. o. ve znění bodu I. tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF