Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 89.7
ze dne 02.06.2010

k vyúčtování fondu oprav Společenství vlastníků pro dům Španielova 1277 - 1283, Španielova 1283/22, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. SOUHLASÍ
s převodem zůstatku finančních prostředků ve výši 1 407 538,39 Kč z účtu hospodářské činnosti městské části Praha 17 na účet Společenství vlastníků pro dům Španielova 1277 - 1283, se sídlem Španielova 1283/22, Praha 6 - Řepy

II. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru - informovat p. Hanu Holečkovou – prokuristku OPTIMIS, spol. s. r. o. ve znění bodu I. tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF