Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.4
ze dne 11.04.2011

k vyúčtování fondu oprav Společenství vlastníků pro dům Nevanova 1076 - 1079, Nevanova 1077, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. SOUHLASÍ
s převodem zůstatku finančních prostředků ve výši 667 220,69 Kč z účtu hospodářské činnosti městské části Praha 17 na účet Společenství vlastníků pro dům Nevanova 1076 - 1079, se sídlem Nevanova 1077, Praha 6 - Řepy

II. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru - informovat pí. Hanu Holečkovou – prokuristku OPTIMIS, spol. s r. o. ve znění bodu I. tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF