Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 90.50
ze dne 14.06.2010

k výsledku výběrového řízení a přijetí nabídky na zajištění „Rekonstrukce sportovní plochy v ulici Španielova 1277 – 1290, parc. č. 1238/51 v Praze Řepích na víceúčelové sportovní hřiště“

Rada MČ

I. SCHVALUJE
přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele „Rekonstrukce sportovní plochy v ulici Španielova 1277 – 1290, parc. č. 1238/51 v Praze Řepích na víceúčelové sportovní hřiště.“

II. SOUHLASÍ 
s přijetím nabídky uchazeče: PP - servis Plzeň s. r. o., U velkého rybníka 35, Plzeň 323 00, IČ 26322242, DIČ: CZ26322242
Nabídková cena bez DPH 433 822,00 Kč, včetně DPH 520 586,00 Kč

III. UKLÁDÁ
starostce podpis smlouvy a OŽPD zajistit potřebné

Tisk Export článku do PDF