Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 83.42
ze dne 24.02.2010

k výroční zprávě MČ - ÚMČ Praha 17 za rok 2009

Rada MČ

I. PROJEDNALA
znění přiložené Výroční zprávy MČ - ÚMČ Praha 17 za rok 2009

II. SCHVALUJE
předloženou Výroční zprávu MČ - ÚMČ Praha 17 za rok 2009

III. UKLÁDÁ
KTA zabezpečit zveřejnění v souladu s příslušnými právními předpisy

Tisk Export článku do PDF