Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 32.39
ze dne 18.01.2012

k výpůjčce části pozemku parc. č. 1504/1, k. ú. Řepy, ve správě MČ Praha 17, ve dnech konání tří závodů v rámci akce O pohár městské části Praha 17, převzetí záštity MČ Praha 17 nad akcí O pohár městské části Praha 17 a poskytnutí finančního příspěvku

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost Mgr. Viktora Zapletala – předsedy SK Handicapovaných cyklistů Praha o výpůjčku části pozemku parc. č. 1504/1. Pozemek je ve správě MČ Praha 17, v k. ú. Řepy, převzetí záštity MČ Praha 17 a poskytnutí finančního příspěvku z prostředků MČ Praha 17.

II. SOUHLASÍ
s výpůjčkou části pozemku parc. č. 1504/1 za účelem pořádání tří závodů v cyklokrosu – Pražský cyklokros:
a) Pohár městské části Praha 17 – King of Prague MTB 2012 dne 22. 4. 2012
b) Pražský cyklokros v termínu listopad 2012
c) Velká cena základních škol hl. m. Praha dne 27. 6. 2012

III. SOUHLASÍ
s převzetím záštity nad shora uvedenými závody.

IV. SOUHLASÍ
s poskytnutím finančního příspěvku na akci 22. 4. 2012 ve výši 20.000, - Kč. V případě dalších uváděných závodů bude předložena žádost na poskytnutí finančního příspěvku před jejich termínem.

V. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení a informovat žadatele.

Tisk Export článku do PDF