Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 19.20
ze dne 29.06.2011

k vypsání výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu – „Klimatizace části objektu radnice MČ Praha 17“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
záměr vypsání a znění výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na „Klimatizaci části objektu radnice MČ Praha 17“

II. SOUHLASÍ
s vypsáním výzvy ve smyslu bodu I. usnesení a předloženého znění výzvy

III. SOUHLASÍ
se složením hodnotící komise: Němejc, Podaný, Havlíčková  

IV. UKLÁDÁ
KTA  ve spolupráci s OHOS zabezpečit příslušné úkony spojené s vyhlášením, starostce se ukládá podpis výzev

Tisk Export článku do PDF