Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.10
ze dne 11.04.2011

k výkonu autorského dozoru na akci: „Zateplení MŠ Laudova 1030 a 1031, Praha 6 – Řepy“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky na výkon autorského dozoru akce „Zateplení MŠ Laudova 1030 a 1031, Praha 6 – Řepy“

II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky zpracovatele projektové dokumentace Domistav CZ, a. s.
IČ: 27481107, DIČ: CZ27481107, Foerstrova 897, Hradec Králové, vedoucí projektu: Ing. Ivo Janovský, ve 12/2006.
Nabídková cena: Hodinová sazba bez DPH 550,- Kč/hod., vč. DPH 660 Kč/hod.

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, vedoucímu odboru podepsat objednávku

Tisk Export článku do PDF