Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 77.44
ze dne 25.11.2009

k vyjádření MČ P17 k aktualizované verzi Koncepce kulturní politiky hl. m. Prahy

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
důvodovou zprávu

II. SCHVALUJE
vyjádření v tomto znění: "MČ P17 nemá připomínky k aktualizované verzi Koncepce kulturní politiky hl. m. Prahy"

III. UKLÁDÁ
kanceláři tajemníka předání vyjádření MHMP

Tisk Export článku do PDF