Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 22.8
ze dne 17.08.2011

k vyhodnocení výzvy k podání nabídky na opravu auto jeřábu v užívání SDH Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu zadanou v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na opravu a celkovou revizi automobilního jeřábu AD080/PV3S.

II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky firmy SERVIS JEŘÁBŮ, a. s. IČ 256 06 352
s nabídkovou cenou 146 800, - Kč bez DPH.

III. ZMOCŇUJE
tajemníka ÚMČ Praha 17 k podpisu příslušné objednávky.
        
IV. UKLÁDÁ
KTA zabezpečit příslušné úkony, tajemníkovi ÚMČ podpis příslušné objednávky

Tisk Export článku do PDF