Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 14.38
ze dne 27.04.2011

k vybudování sportovní plochy – skateparku – na pozemku MČ Praha 17 – Řepy, č. parcely 50 (vedle fotbalového hřiště Na Chobotě)

Rada MČ

I. SE SEZNÁMILA
s předloženými materiály ohledně umístění skateparku na pozemku č. parcely 50, kat. území Řepy

II. UKLÁDÁ
odboru životního prostředí a dopravy zadat vypracování studie možných variant betonového skateparku na pozemku MČ Praha 17 – Řepy č. parcely 50 (vedle fotbalového hřiště Na Chobotě). Studie by měla obsahovat minimálně nejlevnější funkční variantu skateparku a další cenově odstupňované varianty, v závislosti na bohatosti a různorodosti vybavení skateparku. Studie by měla též zohlednit možnost etapového budování skateparku. Studie musí též řešit napojení skateparku na okolní prostory a odstup od sousedního fotbalového hřiště.

III. UKLÁDÁ
odboru životního prostředí a dopravy svolat jednání v rámci přípravné fáze projektu.

Tisk Export článku do PDF