Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 25.20
ze dne 10.10.2011

k výběru nejvýhodnější nabídky pro GP – směna pozemků parc. č. 1142/784 (správa MČ Praha 17), 1142/615 a 1142/786 (vlastnictví soukromé osoby), vše v k. ú. Řepy, lokalita Fialka

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na vytvoření GP v lokalitě Fialka pro směnu části pozemku parc. č. 1142/784 (o výměře 190 m2) ve správě MČ Praha 17 za pozemky parc. č. 1142/615 a 1142/786 (o celkové výměře 190 m2) ve vlastnictví soukromé osoby, všechny v k. ú. Řepy

II. SCHVALUJE
přijetí nabídky pana Jindřicha Tluky, sdružení GNÓMON, se sídlem Poljanovova 3159/3, 143 00, Praha 4, IČ: 16080874, cena bez DPH 7.944, - Kč, s DPH 9.532,80 Kč

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM zajistit splnění usnesení

Tisk Export článku do PDF