Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 35.13
ze dne 14.02.2012

k výběru nejvýhodnější nabídky pro GP – koupě části pozemku parc. č. 732/63 v k. ú. Zličín ve vlastnictví P&K developers, s. r. o.

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na vypracování GP za účelem koupě části pozemku parc. č. 732/63 v k. ú. Zličín, ve vlastnictví  P&K developers, s. r. o., o výměře 243 m2, pro realizaci stavby kruhového objezdu křižovatky ulic Žalanského a Engelműllerova

II. SCHVALUJE
přijetí nabídky Ing. Jana Rambouska se sídlem Unhošťská 307, 273 51 Červený Újezd, IČ : 66457505, za cenu 6.600, - Kč vč. DPH

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM zajistit splnění usnesení.

Tisk Export článku do PDF