Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.40
ze dne 13.06.2011

k výběrovému řízení na pronájem obecního bytu o vel. 2+kk ve 2. podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s návrhem MK na pořadí zájemců ve výběrovém řízení na pronájem obecního bytu o vel. 2+kk ve 2. podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit pořadí zájemců: obálka č. 3, 5, 6

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh k projednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF