Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 96.28
ze dne 25.08.2010

k výběrovému řízení na pronájem obecního bytu o vel. 2+kk v 1. podlaží domu čp. 1118 v Bazovského ulici

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s návrhem MK na pořadí zájemců ve výběrovém řízení na pronájem obecního bytu o vel. 2+kk v 1. podlaží domu čp. 1118 v Bazovského ulici

II. SCHVALUJE
pořadí zájemců: obálka č. 2, 1

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF