Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 31.16
ze dne 04.01.2012

k výběrovému řízení na pronájem obecního bytu o vel. 1+kk ve 3. podlaží domu čp. 1095 v Žufanově ulici

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s návrhem MK na pořadí zájemců ve výběrovém řízení na pronájem obecního bytu o vel. 1+kk ve 3. podlaží domu čp. 1095 v Žufanově ulici

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit pořadí zájemců: obálka č. 1, 2

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh k projednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF