Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 78.50
ze dne 07.12.2009

k výběrovému řízení na pronájem obecního bytu č. XY o vel. 2+kk ve 3. podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s návrhem Majetkové komise ze dne 30. 11. 2009 na pořadí zájemců ve výběrovém řízení na pronájem obecního bytu č. XY o vel. 2+kk ve 3. podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici

II. DOPORUČUJE
pořadí zájemců: obálka č. 3, 2

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh k projednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF