Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 88.17
ze dne 10.05.2010

k volnému bytu o vel. 3+1/L v 1. podlaží domu čp. 1171 ve Vondroušově ulici

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s uvolněním bytu o vel. 3+1/L v 1. podlaží domu čp. 1171 ve Vondroušově ulici s dlužnou pohledávkou

II. SCHVALUJE
návrh MK na pronájem bytu žadatelům z evidence žádostí o výměnu obecního bytu za byt v domě určeném k odprodeji panu a paní XY, Žufanova 1099 (3 osoby) s podmínkou, že ukončí dohodou nájem bytu o vel. 2+kk ve 3. podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici, jehož jsou nájemci. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní nájemní smlouvy, tj. na dobu určitou do 30.9.2011, za smluvní nájemné. Dlužná pohledávka bude vymáhána na bývalém nájemci na základě rozsudku OS pro Prahu 6.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání nájemní smlouvy

Tisk Export článku do PDF