Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 28.17
ze dne 23.11.2011

k volnému bytu o vel. 2+kk v 8. podlaží domu čp. 1222 v Makovského ulici

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s uvolněním bytu o vel. 2+kk v 8. podlaží domu čp. 1222 v Makovského ulici

II. SCHVALUJE
návrh MK ze dne 7. 11. 2011 na pronájem bytu o vel. 2+kk v 8. podlaží domu čp. 1222 v Makovského ulici žadatelům z evidence žádostí o výměnu obecního bytu za byt v domě určeném k odprodeji panu XY a paní XY, Bazovského 1120 (2 osoby) s podmínkou, že ukončí dohodou nájem bytu o vel. 2+kk v 5. podlaží domu čp. 1120 v Bazovského ulici, jehož jsou nájemci. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní nájemní smlouvy, tj. na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy. V případě, že by manželé XY nabídku bytu odmítli, MK doporučuje schválit pronájem bytu žadatelce z evidence žádostí o výměnu obecního bytu za byt v domě určeném k odprodeji paní XY, Nevanova 1052 (3 osoby) s podmínkou, že ukončí dohodou nájem bytu o vel. 2+kk ve 2. podlaží domu čp. 1052 v Nevanově ulici, jehož je nájemkyní. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní nájemní smlouvy, tj. na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání nájemní smlouvy

Tisk Export článku do PDF