Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 96.30
ze dne 25.08.2010

k volnému bytu o vel. 2+kk v 5. podlaží domu čp. 1093 v Žufanově ulici

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s uvolněním bytu o vel. 2+kk v 5. podlaží domu čp. 1093 v Žufanově ulici

II. SCHVALUJE
návrh MK na pronájem bytu žadatelce z evidence žádostí o výměnu obecního bytu za větší byt paní XY, Bazovského 1120 (3 osoby) s podmínkou, že ukončí dohodou nájem bytu o vel. 1+kk ve 3. podlaží domu čp. 1120 v Bazovského ulici, jehož je nájemkyní. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní nájemní smlouvy, tj. na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání nájemní smlouvy

Tisk Export článku do PDF