Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 5.32
ze dne 05.01.2011

k volnému bytu o vel. 2+kk s přísl. v 8. podlaží domu čp. 1095 v Žufanově ul., Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh MK č. 1 ze dne 13. 12. 2010 pronajmout volný byt o vel. 2+kk s přísl. v 8. podlaží domu čp. 1095 v Žufanově ulici, Praha 6 - Řepy azylantům, žadatelům o poskytnutí nájmu bytu v rámci státního integračního programu, v souladu s usnesením vlády č. 543 ze dne 14. 5. 2008 o zabezpečení integrace azylantů v roce 2008 a v letech následujících.

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit pronájem bytu o vel. 2+kk s přísl. v 8. podlaží domu čp. 1095 v Žufanově ulici paní XY a panu XY, Makovského 1333, Praha 6 - Řepy (3 osoby) v rámci státního integračního programu, podle varianty č. 1 – dotace na rozvoj infrastruktury obce ve výši 600 000, - Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Nájemní smlouva bude dále prodloužena, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky touto smlouvou stanovené, po dobu 5 let. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006 bude ve smyslu § 686a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh k projednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF