Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 93.12
ze dne 14.07.2010

k volnému bytu o vel. 2+kk s přísl. v 8. podlaží domu čp. 1093 v Žufanově ul., Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh MK č. 44 ze dne 7. 6. 2010 pronajmout volný byt o vel. 2+kk s přísl. v 8. podlaží domu čp. 1093 v Žufanově ulici žadateli z evidence žádostí o pronájem obecního bytu panu XY, Zrzavého 1705, Praha 6 - Řepy (2 osoby). Jmenovaný je veden v evidenci žádostí o pronájem obecního bytu od 10. 8. 2009.

II. SCHVALUJE
pronájem bytu o vel. 2+kk s přísl. v 8. podlaží domu čp. 1093 v Žufanově ulici panu XY, Zrzavého 1705, Praha 6 - Řepy (2 osoby). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006 bude ve smyslu § 686a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

 

Tisk Export článku do PDF